Att bli polis
� Från utbildningens förväntningar till gatans norm
   
 
Författare:Petersson Otto
Titel:Att bli polis � Från utbildningens förväntningar till gatans norm
Utgivningsår:2015
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139018698
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 557 SEK exkl. moms

 

I Att bli polis följer författaren polisstudenter från utbildningens föreläsningssalar och självskyddshallar till utsättningsrum och radiobilars baksäten. Siktet har varit inställt på polisrollen, hur denna utvecklas från utbildningens start och under de första åren som polis. Framställningen ger en initierad bild av hur denna resa kan se ut.

Boken lyfter fram centrala konfliktytor i polisarbetet. Ett exempel är avvägningen mellan rättssäkerhet och polisiär effektivitet. Ett annat exempel är när lagens krav på behov och proportion ställs mot polisers vilja att värna yrkesrollens auktoritet.

Ålder och kön, men också tjänstens inriktning och placering – har detta någon betydelse för hur stora friheter man som polis läser in i sitt uppdrag? Och kan man utifrån fallet polisen dra slutsatser om vad som styr tjänstemannagrupper med stort handlingsutrymme, t.ex. lärare, arbetsförmedlare och vårdpersonal? Detta är exempel på frågor som tas upp och besvaras i denna bok.
 
  © 2017 Jure AB