SOU 2015:65 Om Sverige i framtiden
� En antologi om digitaliseringens möjligheter
   
 
Titel:SOU 2015:65 Om Sverige i framtiden � En antologi om digitaliseringens möjligheter
Anmärkning:
Utgivningsår:2015
Omfång:450 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243213
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Digitaliseringskommissionen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:65
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Delbetänkande från Digitaliseringskommissionen.

Regeringens Digitaliseringskommitté har haft uppgiften att verka för att det it-politiska målet uppnås (dir. 2012:61). Ordförande: Jan Gulliksen, professor vid KTH. Enligt direktiven ska Digitaliseringskommittén slutredovisa arbetet senast den 31 december 2015. SOU 2015:65 Om Sverige i framtiden - en antologi om digitaliseringens möjligheter.
 
  © 2017 Jure AB