Ett europeiserat arbetstagarinflytande
� en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige
   
 
Författare:Sjödin Erik
Titel:Ett europeiserat arbetstagarinflytande � en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige
Utgivningsår:2015
Omfång:356 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789292
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 130
Ämnesord:Arbetsrätt , EU-rätt

Pris: 420 SEK exkl. moms

 

Arbetstagarinflytande är en central arbetsrättslig fråga. I avhandlingen undersöker författaren innehållet i åtta EU-direktiv (inflytandedirektiven) med bestämmelser om arbetstagarinflytande och hur de påverkat den svenska regleringen av arbetstagarinflytande.

Undersökningen har genomförts med fokus på ett antal för inflytandedirektiven gemensamma frågor. Författaren belyser vad arbetstagarrepresentanterna är berättigade till inflytande om, när och hur det ska ske och på vilket sätt arbetstagarinflytandet är sanktionerat i Sverige. Därutöver analyseras de grundförutsättningar för arbetstagarinflytande som utpekas i direktiven, men som primärt framgår av nationell rätt.
 
  © 2017 Jure AB