Löneindrivning och konkurs
� Facklig handledning
   
 
Författare:Ask Henric , Danhard Erik
Titel:Löneindrivning och konkurs � Facklig handledning
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:121 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789189076990
Ämnesord:Insolvensrätt , Arbetsrätt

SLUT på förlag

 

I denna bok beskrivs steg för steg först de åtgärder som måste vidtas före en konkurs, hur man försätter en arbetsgivare i konkurs och sedan åtgärderna i en arbetsgivares konkurs. Boken innehåller checklistor på åtgärder före och i konkurs samt 33 stycken olika mallar som den fackliga företrädaren kan behöva använda för skriftliga framställningar till arbetsgivare, konkursförvaltare m.fl.

Boken kan sägas vara en kompletterande handbok till boken KonkursArbetsrätt (Erik Danhard, år 2013) som på 590 sidor beskriver arbetsrätts- och löneskyddsfrågorna i konkurs på ett mer heltäckande sätt. De båda böckerna bildar tillsammans en fullständig handledning för löneindrivning.

Henric Ask är förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd AB.
Erik Danhard är advokat vid Hamilton Advokatbyrå.Innehåll:

1. Den facklige företrädarens roll. En allmän beskrivning av de åtgärder som kan bli aktuella och de fackliga huvudpunkterna i konkursförfarandet.
2. Löneindrivning. En genomgång av de tidsfrister som beroende på situationen gäller samt handläggningen av tvistiga respektive ostridiga lönefordringar.
3. Försättande i konkurs. En heltäckande redogörelse för förutsättningarna och tillvägagångssättet för att kunna försätta en arbetsgivare i konkurs samt lösningar på praktiska problem i särskilda fall.
4. Checklista löneindrivning. En åtgärdslista steg för steg vid utebliven betalning från arbetsgivarens sida.
5. Löneindrivning efter konkursutbrottet. En beskrivning av handläggningen för betalning av löner och lönegaranti, överprövning av lönegarantibeslut, lönegarantins begränsningsregler samt rutinerna vid återbetalning av arbetslöshetsersättning.
6. Checklista lönefordringar i konkurser. En sammanfattande lista över de åtgärder som kan behöva vidtas gällande lönefordringar i en konkurs.
7. Arbetsrättslig bevakning vid en konkurs. En redovisning av arbetstagarnas rättigheter och den fackliga organisationens ställning under konkursen samt förhållandet till en förvärvare.
8. Checklista aktörerna vid en konkurs. En beskrivning av konkursförvaltarens roll samt övriga aktörer i en konkurs.
9. Vid företagsrekonstruktion. Huvudpunkterna för facklig bevakning vid en företagsrekonstruktion.
10. Mallar. 33 exempel på skriftliga framställningar som en facklig företrädare kan ha behov av före och under konkursen, knutna till ett fiktivt ärende.
11. Praktika. Vissa lagbestämmelser, adresslista och viktiga belopp.

 
  © 2017 Jure AB