BRÅ Rapport 2015:15 Administrativa åtgärder mot ekonomisk och organiserad brottslighet
� Del 1. Tillstånd att bedriva verksamhet
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2015:15 Administrativa åtgärder mot ekonomisk och organiserad brottslighet � Del 1. Tillstånd att bedriva verksamhet
Utgivningsår:2015
Omfång:108 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789187335495
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2015:15
Ämnesord:Kriminologi , Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 162 SEK exkl. moms

 

För att förebygga att företag utnyttjas för brottsliga syften ställs inom vissa branscher krav på myndighetstillstånd med vandelsprövning (kontroll av laglydnad). I flera länder uppfattas denna form av administrativa åtgärder som ett särskilt viktigt redskap mot ekonomisk och organiserad brottslighet.

I Sverige saknas strategier för att med hjälp av administrativa åtgärder motverka kriminalitet. I sället tillämpas den reglering som vuxit fram genom åren. Den fråga som ställs i rapporten är om inte tiden är mogen för att även i Sverige se administrativa åtgärder som en central fråga för att motverka ekonomisk och organiserad brottslighet. Rapporten vänder sig till personer som arbetar med strategiska frågor inom Regeringskansliet och myndigheter.
 
  © 2017 Jure AB