Prop. 2014/15:138 Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
   
 
Titel:Prop. 2014/15:138 Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
Utgivningsår:2015
Omfång:207 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415138
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:138
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt , EU-rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I denna proposition föreslås en ny lag om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen. Syftet är att en sådan påföljd sak kunna verkställas i den medlemsstat där den dömdes sociala återanpassning kan förvänts ske bäst. Förslaget är ett led i att genomföra rambeslutet om verkställighet av frivårdspåföljder.
 
  © 2017 Jure AB