Det straffbara tjänstefelet i medicinskt och socialt arbete
� En redovisning av reglerna om det personliga straffansvaret och rättstillämpningen
   
 
Författare:Fröberg Ulf H.
Titel:Det straffbara tjänstefelet i medicinskt och socialt arbete � En redovisning av reglerna om det personliga straffansvaret och rättstillämpningen
Utgivningsår:2014
Omfång:146 sid.
Förlag:Institutet för medicinsk rätt
ISBN:9789178642272
Serie:Institutet för medicinsk rätt
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 290 SEK exkl. moms

 

En redovisning av reglerna om det personliga straffansvaret och rättstillämpningen.

En ny titel från IMR Förlag. Fler och fler ur kategorin hälso- och sjukvårdspersonal oroar sig för att hållas personligen ansvariga för fel som begås i verksamheten, denna bok reder ut vad som gäller juridiskt, förklarar begreppen och under vilka omständigheter du som hälso- och sjukvårdspersonal eventuellt kan komma att ställas till svars.

Boken är fördelad på följande kapitel:

Kapitel 1: Rättsregler och rättskällor om myndighetsutövning

Kapitel 2: Tjänstefelsansvarets bakgrund och syfte

Kapitel 3: Reglerna om brottet tjänstefel och ansvarsförhållanden

Kapitel 4: Tjänstefelsansvaret inom HSL och TvL

Kapitel 5: Tjänstefelsansvaret inom SoL och LSS

Kapitel 6: Tjänstefelsansvar inom den statliga tillsynen
 
  © 2017 Jure AB