Socialförsäkringar
� En introduktion för professionsutbildningar
   
 
Författare:Zanderin Lars
Titel:Socialförsäkringar � En introduktion för professionsutbildningar
Utgivningsår:2015
Omfång:220 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147112302
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 400 SEK exkl. moms

 

Den är framtagen för att användas på socionom- och PA-programmen, samt på kurser i socialrätt och socialförsäkringsrätt. Den kan även användas på fristående kurser som riktas mot sociala förhållanden liksom på personalutbildningar med anknytning till människobehandlande verksamheter.

Bokens huvuddel tar upp:

- Familjeförmåner

- Förmåner vid sjukdom eller arbetsskada

- Särskilda förmåner vid funktionshinder

- Förmåner vid ålderdom

- Förmåner till efterlevande

- Bostadsstöd

Även relevanta domar och praxis, såsom JO-beslut, återfinns i boken. Det ingår också instuderings- och fördjupningsuppgifter kopplade till avsnitten i bokens huvuddel.
 
  © 2017 Jure AB