Sveriges Kommunaljuridiska Förening 100 år
   
 
Titel:Sveriges Kommunaljuridiska Förening 100 år
Utgivningsår:2015
Omfång:226 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789391
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 329 SEK exkl. moms

 

Sveriges Kommunaljuridiska Förening, SKJF, fyller 100 år. SKJF bildades 1915 genom en sammanslagning av två föreningar, föreningen Sveriges Stadsombudsmän och Kommunsekreterare samt föreningen Sveriges Kommunala förvaltningsjurister. Denna festskrift innehåller ett antal artiklar i skilda ämnen som man som kommun-, landstings- eller regionjurist kommer i kontakt med, vissa ofta och vissa mer sällan. De vanligaste rättsområdena för en jurist verksam i kommun, landsting eller region är upphandling, kommunalrätt, förvaltningsrätt – oftast socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen om vård av unga, hälso- och sjukvårdslagen, skollagen, miljöbalken, plan- och bygglagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen samt civilrätt – fastighetsfrågor, skadestånd, avtalsfrågor och entreprenadjuridik, m.m.
 
  © 2017 Jure AB