Näthat
� Rättigheter & möjligheter
   
 
Författare: Sackemark Alexandra , Schultz Mårten
Titel:Näthat � Rättigheter & möjligheter
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:158 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176105191
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

SLUT på förlag

 

I denna faktaspäckade men lättillgängliga bok beskrivs regelverket kring s.k. ”näthat”. Boken ger svar på frågor som ”Vilka är mina rättigheter och skyldigheter i digitala sammanhang?”; ”Vad får man och vad får man inte säga på Internet?”; ”Vad kan jag göra om någon utsätter mig för en kränkning i en blogg eller på Facebook?” och ”Hur går jag tillväga om jag vill gå till domstol?”. Juridiken kring näthat beskrivs genom omfattande undersökningar av hur domstolarna bedömt hot och andra kränkningar på Internet. Boken riktar sig till alla som intresserar sig för frågor om yttrandefrihetens gränser på nätet och de ansvarsfrågor som aktualiseras när dessa gränser överträtts.
 
  © 2017 Jure AB