SOU 2015:86 Mål och myndighet
� En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken
   
 
Titel:SOU 2015:86 Mål och myndighet � En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken
Utgivningsår:2015
Omfång:575 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243541
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Jämställdhetsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:86
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Jämställdhetsutredningen har analyserat och följt upp utvecklingen av jämställdhet mellan män och kvinnor under den senaste tioårsperioden. Utredningen har analyserat och bedömt hur effektivt jämställdhetspolitiken har genomförts. Regeringens särskilda jämställdhetssatsning som genomfördes under 2007–2014 ingår också i analysen.

Utredningen har bedömt om det finns skäl att se över de jämställdhetspolitiska målen och indikatorerna. Den har också prövat om det finns skäl att överväga förändringar om hur jämställdhetspolitiken ska organiseras och genomföras.
 
  © 2017 Jure AB