Resultat- och inkomstplanering
� En praktisk vägledning om redovisning och beskattning
   
 
Författare:Berg Peter
Titel:Resultat- och inkomstplanering � En praktisk vägledning om redovisning och beskattning
Utgivningsår:2015
Omfång:222 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139018711
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 402 SEK exkl. moms

 

Med planering går det att aktivt förutse och styra både inkomstenprivat och resultatet i företaget. Den här boken vänder sig till redovisningskonsulter och företagsrådgivare, men kan med fördel även läsas av företagare. Läsaren får talrika tips om hur väsentligheter fångas upp och åtgärdas. Två praktiska checklistor är centrala för bokens innehåll. Den ena checklistan tar upp resultatplanering och är strukturerad enligt BAS-kontoplanen.

Den andra checklistan handlar om inkomstplanering och är ordnad efter de skattemässiga inkomstslagen och hur de deklareras. Här ges klarhet i hur alla frågor hanteras både i bokföringen och i inkomstdeklarationen, uppdelat per företagsform och regelverk. Källhänvisningar hjälper den ambitiöse läsaren i argumentationen. I ett särskilt kapitel redogör författaren för vilka lagändringar som är på gång men ännu inte har beslutats. Innehållet berikas av ett antal specialavsnitt, från planering i kronor till omätbara värden som t.ex. social trygghet.
 
  © 2017 Jure AB