SOU 2015:88 Gestaltad livsmiljö
� en ny politik för arkitektur, form och design
   
 
Titel:SOU 2015:88 Gestaltad livsmiljö � en ny politik för arkitektur, form och design
Utgivningsår:2015
Omfång:271 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243596
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:88
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Arkitektur, form och design formar vår livsmiljö och är kraftfulla verktyg för att överbrygga sociala, ekonomiska och fysiska klyftor. Med en myndighet och en rad andra utvecklingsförslag inom till exempel utbildning, forskning, upphandling och export, ser utredaren framför sig att området kan utvecklas och utövarna stöttas fullt ut. I ett aktivt och långsiktigt samarbete med övriga aktörer, politik, byggsektor, näringsliv och medborgare kan arkitektur, form och design bidra till en inkluderande, jämlik och demokratiskt präglad gestaltad livsmiljö.

Viktiga förslag till insatser är nya resurser till:

utveckling och export,
stöd till kommunala arkitektur-, form- och designprogram,
breddad rekrytering till utbildningarna,
metodstöd för nya upphandlingsformer och
forskningsutlysning i hållbart samhällsbyggande.

Utredningen föreslår också nya funktioner inom området, bland annat att en riksarkitekt tillsätts inom Statens fastighetsverk med särskilt ansvar för att utveckla samverkan kring arkitektonisk kvalitet i statligt byggande och fastighetsförvaltning. Utredningen föreslår även att en designfunktion inrättas för att ge stöd i och öka användningen av designmetodik i offentliga verksamheter.

En ny myndighet föreslås, Myndigheten för gestaltad livsmiljö. Denna skulle kunna sprida kunskap och resultat, stötta kommuner, landsting och samverka med regionala och lokala aktörer inom arkitektur, form och design.
 
  © 2017 Jure AB