SOU 2015:90 Utbildning för framtidens arbetsmarknad
   
 
Titel:SOU 2015:90 Utbildning för framtidens arbetsmarknad
Utgivningsår:2015
Omfång:230 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243633
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:90
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Enligt PISA-undersökningarna har svenska elevers kunskaper försämrats dramatiskt sedan 1990-talet. De försämrade resultaten i skolan riskerar att påverka det svenska humankapitalet och produktiviteten under lång tid framöver. I den nya underlagsrapporten, Utbildning för framtidens arbetsmarknad, har Eva Löfbom och Per Sonnerby studerat och identifierat ett antal utmaningar i det svenska utbildningssystemet.

I rapporten föreslås även ett antal åtgärder som skulle kunna bidra till såväl bättre utbildningsresultat som till ett större utbud av arbetskraft som bättre matchar arbetsmarknadens efterfrågan i framtiden. Författarna föreslår bland annat:

-Utbildningspolitiken ska i så stor utsträckning som möjligt bygga på systematiska försök och utvärderingar av de reformer som genomförs.
-Förbättra matchningen mellan utbildning och arbetsmarknad, till exempel genom yrkesutgångar i gymnasiets högskoleförberedande program, fler vägar in i läraryrket och bättre information om utbildningsval.
-Inrätta en betygskommission med uppdrag att utreda möjligheterna att externförankra betyg som används för urval till högre utbildningsnivåer och att sätta ämnesbetyg snarare än kursbetyg.
-Ge högskolan mer balanserade ekonomiska incitament och se till att heltidsstudier på högskolan motsvarar arbetslivets heltidsnorm.
 
  © 2017 Jure AB