SOU 2015:94 Medieborgarna & medierna
� En digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och ansvar
   
 
Titel:SOU 2015:94 Medieborgarna & medierna � En digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och ansvar
Utgivningsår:2015
Omfång:354 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243695
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Medieutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:94
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Digitaliseringen öppnar enorma möjligheter. Tröskeln för att skapa innehåll, uttrycka åsikter och sprida dem har aldrig varit så låg som i dag. Trots denna enorma teoretiska potential har långt ifrån alla fått maximal utväxling i praktiken. Utredningen analyserar behovet av insatser och lämnar förslag till nya mediepolitiska verktyg. I detta delbetänkande fokuserar man på medborgare och medieborgare i relation till medierna och mediernas innehåll.

Medieutredningens kollaborativa arbetsprocess har bl.a. omfattat tre regionala samråd, som resulterat i drygt 500 olika inspel. Flera rundabordssamtal med berörda aktörer och samråd med relaterade statliga utredningar har förts, och en serie akademiska seminarier har hållits. Utredningens analyser har i huvudsak utgått från befintlig forskning, men i några fall har uppgifter samlats in av utredningen i särskild ordning.

Innehåll:
Utredarens förord
Sammanfattning
Kapitel 1 Utgångspunkter för utredningens analys
Kapitel 2 Mediepolitikens roll
Kapitel 3 Medborgarnas medieanvändning
Kapitel 4 Medieborgarna
Kapitel 5 Mediernas förändrade innehåll
Kapitel 6 Mediepolitikens verktygslåda
Kapitel 7 Möjliga scenarier för framtiden
Utredarens efterord
 
  © 2017 Jure AB