Prop. 2015/16:35 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse
   
 
Titel:Prop. 2015/16:35 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse
Utgivningsår:2015
Omfång:21 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516035
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:35
Ämnesord:Miljörätt , Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Förslaget innebär att det straffbara området för miljöbrott i samband med avfallshantering utökas till att avse all hantering av avfall som kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön. I gällande rätt omfattas endast sådan hantering av avfall som innebär förvaring eller bortskaffande av avfall.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.
 
  © 2017 Jure AB