Skattetillägg och skattebrott
   
 
Författare:Almgren Karin , Leidhammar Börje
Titel:Skattetillägg och skattebrott
Anmärkning:Denna bok ersätter boken Skattebrotten, år 1994, av Hans Thornstedt, Gunnar Rabe och Erik Eklund.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:250 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139015802
Serie:Skattebiblioteket
Ämnesord:Skatterätt , Straffrätt

Pris: 732 SEK exkl. moms

 

Sanktionssystemet inom skatterätten syftar till att skattskyldiga skall medverka i skatteförfarandet så att en korrekt beskattning kan ske. I denna bok ges en koncentrerad framställning av innehållet i reglerna om särskilda avgifter (skattetillägg och förseningsavgift) enligt taxeringslagen och skattebetalningslagen samt skattebrott enligt skattebrottslagen.

Bland annat behandlas det centrala rekvisitet oriktig uppgift, befrielsegrunder, de olika brottstyperna och frivillig rättelse. Boken är skriven för praktiskt verksamma jurister och andra som kommer i kontakt med skatteprocessen och skattebrottsprocessen. Boken är också skriven för undervisningsändamål vid högskolor och universitet.
 
  © 2017 Jure AB