Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling
   
 
Författare:Nilsson Anders , Nyqvist Åsa , Erikson Anna Nikolina
Titel:Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling
Utgivningsår:2019
Omfång:161 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139114161
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 400 SEK exkl. moms

 

Det här en praktisk handbok som riktar sig till alla er – exempelvis upphandlare, anbudsgivare, konkurrenter och enskilda – som på olika sätt kommer i kontakt med frågor om offentlighet och sekretess. Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är bokens utgångspunkt offentlighet och sekretess i samband med offentliga upphandlingar. Boken är dock också ett stöd för er som i övrigt – utan koppling till offentlig upphandling – hanterar frågor om offentlighet och sekretess.
Tanken med boken är att ge handfasta råd och exempel som kan vara till verklig nytta. I boken besvaras frågor som

– Vilka handlingar i en upphandling är allmänna och därmed som huvudregel offentliga?
– Vilka handlingar i en upphandling kan beläggas med sekretess och därmed inte lämnas ut?
– Hur sker den praktiska hanteringen av sekretessfrågor i en offentlig upphandling?

Boken innehåller också översiktliga genomgångar av regelverken för offentliga upphandlingar och för offentlighet och sekretess. Vidare refereras ett stort antal rättsfall rörande de rättsliga frågor som oftast aktualiseras när det gäller offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling.
 
  © 2017 Jure AB