Polisens brottsbekämpning
   
 
Författare:Nordh Martin
Titel:Polisens brottsbekämpning
Utgivningsår:2016
Omfång:234 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139114802
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 350 SEK exkl. moms

 

Polisens brottsbekämpande uppdrag är inte okomplicerat, då flera problem måste prioriteras samtidigt och nya frågor ständigt dyker upp. Till sitt förfogande har polisen ett antal verktyg i form av olika arbetsmetoder för att förhindra och förebygga brott. Många av dessa metoder kräver vidare stöd i lag för att kunna användas på ett effektivt och rättssäkert sätt.

I "Polisens brottsbekämpning" presenteras en övergripande bild över de politiska faktorer som styr polisen (vad polisen ska göra), de vanligare samhälls- och beteendevetenskapliga teorierna om brottsbekämpning (vad polisen bör göra) och de regelverk som styr polisens arbete (vad polisen får göra). Kapitlen sträcker sig från den brottsbekämpning som bedrivs nationellt inom Sveriges gränser, till internationellt polisiärt samarbete och olika åtgärder mot terrorism.

Boken riktar sig till universitets- och högskolestudenter i juridik, kriminologi eller statsvetenskap och kan också användas som vägledning för yrkesverksamma i brottsbekämpande myndigheter.
 
  © 2017 Jure AB