Prop. 2015/16:92 Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen
   
 
Titel:Prop. 2015/16:92 Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen
Utgivningsår:2016
Omfång:40 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516092
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:92
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i lagen om elektronisk kommunikation för att komplettera den så kallade TSM-förordningen, det vill säga Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktivet om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordningen om roaming i allmänna mobilnät i unionen.
 
  © 2017 Jure AB