SOU 2016:24 En ändamålsenlig kommunal redovisning
   
 
Titel:SOU 2016:24 En ändamålsenlig kommunal redovisning
Utgivningsår:2016
Omfång:432 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244265
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:24
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 465 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av KRL (Kommunal redovisningslag). Syftet med översynen är att åstadkomma en ändamålsenlig redovisningslagstiftning för kommuner och landsting. Utgångspunkten ska bl.a. vara att de redovisningsprinciper som är av vikt för kommuner och landsting särskilt ska beaktas och att redovisningslagstiftningen även fortsättningsvis ska vara anpassad till den kommunala särarten.

Utredningen lämnar ett förslag till en helt ny lag om kommunal bokföring och redovisning. Utredningen har genomgående lagt förslag som syftar till en mer rättvisande redovisning, ökad insyn och en ökad jämförbarhet. Det gäller både jämförbarhet över tid och jämförbarhet mellan olika kommuner respektive landsting. Värdet av jämförbarhet visar sig i möjligheten att bedöma effektivitet och underlätta för politiker och medborgare att bedöma den ekonomiska utvecklingen.
 
  © 2017 Jure AB