SOU 2016:29 Trygghet och attraktivitet
� en forskarkarriär för framtiden
   
 
Titel:SOU 2016:29 Trygghet och attraktivitet � en forskarkarriär för framtiden
Utgivningsår:2016
Omfång:407 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244319
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Forskarkarriärutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:29
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 465 SEK exkl. moms

 

Unga forskare bör få tydligare anställningar och en förutsägbar karriärstruktur, föreslår utredningen.

Att attrahera unga, begåvade personer till en karriär inom akademin är en framtidsfråga. Sverige är ett litet land med stora ambitioner att vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. Utredningens förslag syftar därför till att stärka återväxten av unga forskare.

Utredaren föreslår bland annat att:

-utbildningsbidragen för doktorander tas bort,
-finansiering med stipendier avskaffas efter en övergångsperiod, en meriteringsanställning med rätt till prövning för tillsvidareanställning införs,
-nationella mål för antalet meriteringsanställningar beslutas av regeringen att uppföljning när det gäller visstidsanställningar och mobilitet mellan svenska och utländska lärosäten och mellan lärosäten och näringsliv införs.

För att ge en mer förutsägbar karriär för unga forskare anser utredaren att universiteten och högskolorna aktivt måste arbeta med tydliga karriärstrukturer, ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma regler.
 
  © 2017 Jure AB