SOU 2016:25 Likvärdigt, rättssäkert och effektivt
� ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning
   
 
Titel:SOU 2016:25 Likvärdigt, rättssäkert och effektivt � ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning
Anmärkning:2 delar.
Utgivningsår:2016
Omfång:793 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244272
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om nationella prov
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:29
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 541 SEK exkl. moms

 

Föreslår ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning i tre delar. Systemet ska innehålla:

-nationella prov,
-nationella bedömningsstöd och
-nationell kunskapsutvärdering (NKU).

De nationella proven ska inte längre konstrueras med syfte att ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. I stället ska detta syfte på nationell nivå bäras av ett nytt system för nationell kunskapsutvärdering.

Utredningen anser att antalet obligatoriska nationella prov bör minska och att en del av proven bör ersättas av nationella bedömningsstöd. Vid några tillfällen i grundskolan, specialskolan och sameskolan samt i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska eleverna dock göra obligatoriska nationella prov, eftersom proven ger förutsättningar för en mer likvärdig betygssättning och en ökad rättssäkerhet för eleverna. Benämningen nationella prov ska gälla för alla skolformer.

Statens skolverk ska få ett samlat uppdrag om att utveckla de nationella proven, bedömningsstöden och kunskapsutvärderingen. I uppdraget ska det bland annat ingå att informera om och utbilda i det nya systemet för kunskapsbedömning och dess olika delar.
 
  © 2017 Jure AB