SOU 2016:26 På väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder
� Landsbygdernas utveckling, möjligheter och utmaningar
   
 
Titel:SOU 2016:26 På väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder � Landsbygdernas utveckling, möjligheter och utmaningar
Utgivningsår:2016
Omfång:280 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244289
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Parlamentariska landsbygdskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:26
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 291 SEK exkl. moms

 

Hur har Sveriges landsbygder utvecklats under de senaste 40 åren och vilka effekter och vilken betydelse har den förda politiken haft för landsbygdernas utveckling?

Inom ramen för uppdraget har den parlamentariska landsbygdskommittén kartlagt och analyserat hur Sveriges landsbygder har utvecklats under de senaste 40 åren och vilka effekter och vilken betydelse den förda politiken har haft för landsbygdernas utveckling.

Kommittén beskriver också utvecklingen inom ett antal områden – boende och samhällsplanering, infrastruktur, kommersiell och offentlig service, kompetensförsörjning samt näringsliv och företagande – som kommittén anser är särskilt viktiga för dess fortsatta arbete.
 
  © 2017 Jure AB