Överförmyndarpraktika
� En praktisk vägledning för överförmyndaren
   
 
Författare:von Scheele Eva , Wallgren Jan
Titel:Överförmyndarpraktika � En praktisk vägledning för överförmyndaren
Anmärkning:Pärm med lösblad. Uppdateras löpande. Senast uppdaterad i december 2015.
Utgivningsår:2011
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:R72110
Produkttyp:Lösblad
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 2562 SEK exkl. moms

 

Stora och små beslut fattas fortlöpande i överförmyndarens dagliga arbete. Regelverket är många gånger invecklat och det kan vara svårt att hitta vägledning. Denna handbok underlättar för handläggare i vanliga överförmyndarfrågor som många gånger är av stor betydelse för den det berör. Råd och anvisningar, exempel på blanketter och mallar gör praktikan till ett enkelt användarredskap. Varje kapitel ger en grundlig genomgång inom det område som behandlas.

Aktualiteten upprättshålls genom regelbunden uppdatering, en till två gånger per år. Texterna förnyas i takt med att regler och avtal förändras och det tillkommer praxis på området.

Innehållet är indelat i häften, vilket gör uppdateringen enkel att hantera- det är bara att byta ut hela häften, inte lösa blad. Med varje uppdatering följer en översikt över vilka ändringar som har gjorts. Vid behov tillkommer också helt nya kapitel.

Till praktikan finns ett stort antal mallar i digital form som du som abonnent får tillgång till.
 
  © 2017 Jure AB