Ds 2001:58 Straffrättslig sanktionering av EG:s punktskatteregler för alkohol, tobak och mineraloljor
   
 
Titel:Ds 2001:58 Straffrättslig sanktionering av EG:s punktskatteregler för alkohol, tobak och mineraloljor
Anmärkning:Se rådets direktiv 92/12/EEG, cirkulationsdirektivet samt prop. 2002/03:10.
Utgivningsår:2001
Omfång:174 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215535
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:58
Ämnesord:Straffrätt , Skatterätt

Pris: 166 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB