Skatteavtal och generalklausuler
� Ett komparativt perspektiv
   
 
Författare:Hilling Maria
Titel:Skatteavtal och generalklausuler � Ett komparativt perspektiv
Utgivningsår:2016
Omfång:196 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139018544
Serie:Skattebiblioteket
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 472 SEK exkl. moms

 

Skatteavtal är folkrättsliga avtal som ingås mellan stater för att underlätta gränsöverskridande ekonomiska aktiviteter. De avtalsslutande staterna är skyldiga att begränsa sina skatteanspråk enligt avtalets regler. Denna bok handlar om hur skatteavtalens funktion att begränsa nationella skatteanspråk förhåller sig till nationella generalklausuler mot skatteflykt. Frågan har blivit allt viktigare i och med att fler och fler stater inför sådana lagstiftade generalklausuler.

I framställningen klarläggs särskilt hur folkrätten och statsrätten inverkar på hur skatteavtal och generalklausuler interagerar. Boken innehåller även en komparativ studie mellan svensk och kanadensisk rätt för att illustrera den betydelse som generalklausuler tillmäts vid tolkning och tillämpning av införlivade skatteavtal i respektive rättsordning.

Skatteavtal och generalklausuler är relevant för rättsvetenskapliga forskare, lagstiftare, domstolar, praktiker, studenter och andra som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med den internationella inkomstskatterätten. Den riktar sig även till den som är intresserad av komparativ rätt.
 
  © 2017 Jure AB