Ds 2016:18 Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler
   
 
Titel:Ds 2016:18 Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler
Utgivningsår:2016
Omfång:137 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244647
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:18
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 207 SEK exkl. moms

 

Ger förslag till ändringar i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hanternig av mänskliga vävnader och celler och förordningen (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler för att genomföra detta direktiv i svensk rätt.
 
  © 2017 Jure AB