Ds 2016:19 Jämställda pensioner?
   
 
Titel:Ds 2016:19 Jämställda pensioner?
Utgivningsår:2016
Omfång:356 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244654
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:19
Ämnesord:Försäkringsrätt , Offentlig rätt

Pris: 318 SEK exkl. moms

 

Rapporten är en genomgripande granskning av pensionerna och pensionssystemet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Det allmänna pensionssystemet är i grunden könsneutralt – pensionen beräknas och betalas ut på samma sätt helt oberoende av kön. Ändå blir den pension som betalas ut i genomsnitt mycket olika för kvinnor och män. I praktiken ger det jämställda pensionssystemet alltså inte jämställda pensioner.

Skälet är att pensionssystemet är avgiftsbestämt och att pensionen beräknas utifrån hela livets inkomster. Pensionen blir därmed en avspegling av den samlade arbetsinkomsten under livet och eftersom förvärvslivet inte är jämställt så blir inte heller pensionen jämställd.

Det fanns sådana skillnader även när pensionsreformen beslutades för 20 år sedan men inte mycket har förändrats i arbetslivet sedan dess och skillnaderna kommer därför att bestå under mycket lång tid.
 
  © 2017 Jure AB