Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio
   
 
Titel:Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio
Utgivningsår:2016
Omfång:59 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244746
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:23
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 166 SEK exkl. moms

 

Utredningen förslag om att ge Myndigheten för press, radio och tv större frihet vid utformningen av sändningsområden för analog kommersiell radio. Bland annat att myndigheten inte längre ska behöva ta hänsyn till vad som är naturliga lokala intresseområden utan i stället se till vad som gagnar konkurrens och mångfald på hela radioområdet.

Förslag lämnas också om att ändra reglerna om hur många tillstånd som får innehas inom ett sändningsområde, samt att främja konkurrens och mångfald inom den kommersiella radion med bäring på reglerna om överlåtelse och återkallelse av tillstånd.
 
  © 2017 Jure AB