Mervärdesskatt
� i teori och tillämpning
   
 
Författare:Henkow Oskar
Titel:Mervärdesskatt � i teori och tillämpning
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:123 sid.
Förlag:Gleerups
ISBN:9789140688736
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 218 SEK exkl. moms

 

Mervärdesskatt är en indirekt skatt som ger stora intäkter till staten. Företag lägger också mycket tid och resurser på att hantera den. Reglerna om mervärdesskatt består huvudsakligen av genomförande av de EU-rättsliga direktiv som finns inom området. Just det stora inflytandet av EU-rätten gör mervärdesskatten speciell och komplex.

Mervärdesskatt i teori och tillämpning ger en introduktion i ämnet och förklarar mervärdesskatten i sitt sammanhang. Författaren anger de viktigaste rättsreglerna och rättsfallen som berör området. Boken innehåller också praktiska exempel för att förklara vissa särskilt svåra områden. Därmed fungerar den som en utgångspunkt för fördjupade studier och undersökningar i ämnet.

I tredje upplagan har lagändringar och nya rättsfall beaktats. Dessutom har framställningen bearbetats och vissa förtydliganden gjorts. Boken vänder sig till studerande vid olika juristutbildningar och vid ekonomutbildningar där skatterätt studeras. Den är också relevant för praktiskt verksamma jurister och ekonomer, både inom förvaltning och privat sektor, som behöver förstå och tillämpa mervärdesskattelagens regler.
 
  © 2017 Jure AB