Ds 2016:29 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård
   
 
Titel:Ds 2016:29 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård
Utgivningsår:2016
Omfång:46 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244883
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:29
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 166 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag som syftar till att förtydliga att inom offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet får hälso- och sjukvård ges inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart om människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna inte åsidosätts. När ett landsting överlåter åt någon annan att utföra uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska avtalet innehålla villkor om detta.

Socialstyrelsen bör få i uppdrag att följa upp efterlevnaden och konsekvenserna av förslagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
 
  © 2017 Jure AB