Festskrift till Björn Westberg
   
 
Titel:Festskrift till Björn Westberg
Utgivningsår:2016
Omfång:235 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789711
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Festskrifter , Skatterätt

Pris: 385 SEK exkl. moms

 

Denna festskrift är tillägnad professor Björn Westberg, verksam vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Innehåll
Förord
Jan Bjuvberg
- Vad är särskilt föreskrivet i lag?
Katia Cejie
- Utflyttningsbeskattning av bolag – ett rättsområde utan slut?
Axel Hilling & Maria Hilling
- Regleringsteknik i syfte att motverka aggressiv skatteplanering
Dennis Ramsdahl Jensen & Henrik Stensgaard
- Momsfradragsret i forbindelse med aktietransaktioner i et nordisk komparativt perspektiv
Eleonor Kristoffersson
- Komparativa studier avseende EU-harmoniserad
mervärdesskatt
Aage Michelsen
- Ny dansk lovgivning om en styrket indsats imod skattely
Stefan Olsson
- Transaktionsskatter
Robert Påhlsson
- Momsfri sjukvård – Några problem med den svenska
implementeringen av unionsrätten
Pernilla Rendahl
- Ändamålsenlig tolkning i mervärdesskatterätten?
Ann-Sophie Sallander
- Bristande transparens inom transportbranschen – i gränslandet mellan mång- och tvärvetenskap
Cristina Trenta
- Human organ transplants – Supply of goods or inalienable fundamental right
Frans Vanistendael
- Is there a difference between the fight against tax avoidance and base erosion and profit shifting?
- Förteckning över Björn Westbergs juridiska skrifter
- Författarpresentationer
 
  © 2017 Jure AB