SOU 2016:65 Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten
   
 
Titel:SOU 2016:65 Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten
Utgivningsår:2016
Omfång:217 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245033
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:65
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

Utöver Datainspektionen utövar en handfull myndigheter tillsyn över sådan personuppgiftsbehandling som förekommer i vissa särskilda verksamheter. Utredningen har identifierat vissa problem i gränsdragningen mellan Datainspektionen och några av de andra myndigheter som också har ett tillsynsansvar. De föreslår därför att tillsynsansvaret för bestämmelserna om personuppgiftsbehandling i abonnentförteckningar och vid användningen av så kallade cookies överförs från Post- och telestyrelsen till Datainspektionen, samt att endast Datainspektionen i fortsättningen ska utöva tillsyn över Polismyndighetens personuppgiftsbehandling i den brottsbekämpande verksamheten. Utredaren menar att detta skulle göra tillsynen mer ändamålsenligt utformad och att skyddet för den personliga integriteten skulle stärkas.
 
  © 2017 Jure AB