SOU 2016:75 Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag
   
 
Titel:SOU 2016:75 Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag
Utgivningsår:2016
Omfång:517 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245194
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om översyn av 3:12-reglerna
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:75
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 464 SEK exkl. moms

 

Utredningens uppdrag har varit att dels se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag, dels se över 3:12-reglerna i syfte att begränsa möjligheterna till skattemässig inkomstomvandling.

Vid översynen av ägarskiften har syftet varit att säkerställa att avyttringar av kvalificerade andelar i möjligaste mån beskattas likformigt oberoende av om avyttring sker inom eller utom närståendekretsen.

Vid översynen av 3:12-reglerna har det enligt direktiven varit viktigt att hitta en bra balans mellan syftet att förhindra inkomstomvandling och syftet att skapa positiva effekter som ökat entreprenörskap, fler arbetstillfällen och högre tillväxt.
 
  © 2017 Jure AB