SOU 2016:76 Skatt på finansiell verksamhet
   
 
Titel:SOU 2016:76 Skatt på finansiell verksamhet
Utgivningsår:2016
Omfång:588 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245200
Kommitte:Utredningen om skatt på finanssektorn
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:76
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 464 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att bankernas undantag från momsbefrielse för sina tjänster ska upphöra. Dock är det en svårighet att momsbelägga tjänsterna inom finanssektorn. Här föreslår utredningen att en finansiell aktivitetsskatt i form av en finansiell verksamhetsskatt införs.

Förslaget är att en finansiell aktivitetsskatt bör som utgångspunkt baseras på lönekostnader och vinst, som motsvarar det mervärde som inte mervärdesbeskattas. Med lönekostnader avses de avgiftsunderlag för sociala avgifter dvs arbetsgivaravgifter och egenavgifter, som förekommer i verksamheten. Förslaget är att skattesatsen ska vara drygt 15 % av beskattningsunderlaget, vilket är lägre än vad det hade behövt vara för att eleminera de skattemässiga fördelarna av momsbefrielsen. Den nya skatten bör börja tas ut från januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB