Arbetsdomstolens domar 2017
   
 
Titel:Arbetsdomstolens domar 2017
Anmärkning:Prenumeration inklusive årsbok.
Utgivningsår:2017
Förlag:Fritzes
ISBN:AD2017
Produkttyp:Prenumeration
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Arbetsdomstolens domar
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 3260 SEK exkl. moms

 

Den fullständiga lydelsen av Arbetsdomstolens avgöranden i mål om kollektivavtal och andra mål av arbetsrättslig natur. I årets sista häfte publiceras Författnings-, Sak- och Partsregister samt information om AD:s sammansättning och verksamhet under det gångna året.
Ges ut i lösbladshäften ca 8-10 ggr/år. Prenumerationen löper kalenderårsvis. Årsboken med 2017 års avgöranden utkommer år 2018 och ingår i prenumerationen.
 
  © 2017 Jure AB