Prop. 2016/17:92 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor
   
 
Titel:Prop. 2016/17:92 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor
Utgivningsår:2017
Omfång:31 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617092
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:92
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Förekomsten av explosiva varor i kriminella kretsar har ökat. Vissa explosiva varor är påtagligt vapenlika och lika farliga som skjutvapen. Mot bakgrund av det och att straffen för vapenbrott har höjts, föreslår regeringen att straffen skärps för allvarliga brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

Bland annat ska minimistraffet för grovt brott mot tillståndsplikten höjas från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Det ska också införas en särskild straffskala för brott som är att anse som synnerligen grovt. Straffet ska vara fängelse i lägst tre och högst sex år. Vidare ska vissa ändringar göras när det gäller de omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett brott ska anses som grovt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 maj 2017.
 
  © 2017 Jure AB