SOU 2001:87 Mot ökad koncentration
� förändring av polisens verksamhet
   
 
Titel:SOU 2001:87 Mot ökad koncentration � förändring av polisens verksamhet
Anmärkning:Delbetänkande. Övrigt delbetänkande SOU 2002:70. Slutbetänkande SOU 2002:117. Se även prop. 2005/06:136
Utgivningsår:2001
Omfång:205 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215551
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Polisverksamhetsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:87
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 165 SEK exkl. moms

 

Detta delbetänkande från Polisverksamhetsutredningen innehåller en kartläggning av vilka arbetsuppgifter i dagens polisverksamhet som skulle kunna utföras av någon annan än polisen. Utgångspunkten är att polisens uppgifter i första hand ska vara att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt vara till skydd och hjälp för allmänheten i övrigt. Här är en lista på tänkbara avlastningar i polisens åtaganden:

– Passärenden
– Stämningsmannaverksamhet
– Stängsling av gruvhål
– Omhändertagande av djur
– Förlustanmälningar
– Hantering av hittegods
– Vissa tillståndsärenden, t.ex. att få anordna en offentlig tillställning
– Felparkeringsavgifter
– Viss handräckning och social brottsprevention
 
  © 2017 Jure AB