Polishandboken
   
 
Författare:Kärrholm Fredrik , Elmebo Andreas
Titel:Polishandboken
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:231 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147112937
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 503 SEK exkl. moms

 

Polishandboken underlättar för poliser och polisstudenter genom att tillhandahålla en sammanfattning av de regelverk och kunskaper som polisyrket baseras på. Den är ett effektivt redskap som snabbt och enkelt är till hjälp när det behövs.

Polishandboken är en lättläst sammanfattning av den enskilde polismannens befogenheter och skyldigheter. Genom relevanta utdrag från olika lagar, förordningar, föreskrifter och riktlinjer ger den både den yrkesverksamme polisen och polisstudenten ett stöd för att agera kraftfullt och effektivt. Polishandboken innehåller upplysningar för att undvika allvarliga eller vanliga misstag som kan leda till tjänstefel, den ger tips och användbara råd, förslag på avrapportering och lästips för fördjupning. I boken finns även direkta utdrag ur brottsbalken, trafikbrottslagen samt narkotikastrafflagen.
 
  © 2017 Jure AB