SOU 2017:27 Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet
   
 
Titel:SOU 2017:27 Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet
Utgivningsår:2017
Omfång:446 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245873
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:27
Ämnesord:Skatterätt , Fastighetsrätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Utredningens uppdrag har varit att:

- kartlägga och analysera den skattemässiga situationen för företag i fastighetsbranschen,
- undersöka de samhällsekonomiska effekterna av fastighetspaketering,
- lämna förslag på författningsändringar för att motverka paketering av fastigheter som ett skatteplaneringsverktyg,
- analysera om förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt och om det bedöms lämpligt, lämna förslag på lagändring.
 
  © 2017 Jure AB