BRÅ Att förebygga och hantera påverkansförsök
� En handbok
   
 
Titel:BRÅ Att förebygga och hantera påverkansförsök � En handbok
Utgivningsår:2017
Omfång:132 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789187335846
Ämnesord:Kriminologi , Offentlig rätt , Organisation och ledarskap

Pris: 195 SEK exkl. moms

 

Många tjänstemän har någon gång upplevt att någon försökt få dem att fatta felaktiga beslut eller avstå från att ingripa eller genomföra kontroller. Sådana påverkansförsök kan ske i form av trakasserier, hot, våld, skadegörelse eller korruption. Syftet med denna handbok är att presentera åtgärder för hur organisationer kan förebygga påverkan, hantera de påverkansförsök som ändå inträffar och rusta tjänstemännen för att stå emot dessa.

Handboken består av två delar:

- åtgärder på strategisk nivå som riktar sig framför allt till högre ledning, närmaste chef, personal- och säkerhetsfunktioner
- den andra delen handlar om den operativa nivån och är skriven för drabbade tjänstemän såväl som chefer, personal- och säkerhetsfunktioner. Denna del utgår från några vanliga former av trakasserier, hot, skadegörelse, våld och korruptionsförsök.
 
  © 2017 Jure AB