Ds 2017:14 Vissa ändringar i läkemedelslagen
   
 
Titel:Ds 2017:14 Vissa ändringar i läkemedelslagen
Utgivningsår:2017
Omfång:52 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246030
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:14
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria lämnas bland annat förslag om att läkemedelslagen ska ändras genom att ta bort en bestämmelse i läkemedelslagen som innebär att tillstånd till försäljning av vissa antroposofiskt medel får lämnas om det finns särskilda skäl.
 
  © 2017 Jure AB