Ds 2017:20 Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län
   
 
Titel:Ds 2017:20 Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län
Utgivningsår:2017
Omfång:17 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246245
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:20
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur. Stockholms, Kalmar och Blekinge läns landsting har nu hos regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län. I denna promemoria föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen även omfattar dessa län. Förslaget innebär även att berörda landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB