Ensamkommande barns rätt
� En vägledning för den gode mannen, kommunen m fl.
   
 
Författare:von Scheele Eva , Strandberg Ingemar
Titel:Ensamkommande barns rätt � En vägledning för den gode mannen, kommunen m fl.
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:208 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139116073
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 462 SEK exkl. moms

 

Vilka rättigheter har ett ensamkommande barn när det kommer till Sverige? Vilka uppgifter har de olika personerna, myndigheterna och aktörerna som barnen träffar när de kommer hit?

Ensamkommande barns rätt ger klargörande och samlad information om vilka bestämmelser som gäller, och benar upp frågorna om vem som ska göra vad i handläggningsproceduren rörande ensamkommande barn. Med i boken finns även svensk lagstiftning inom området, FN:s konvention om barnets rättigheter, svar på de vanligaste frågorna, m.m.

Boken riktar sig i första hand till gode män för ensamkommande barn, överförmyndare, handläggare inom socialtjänsten, skolan och andra kommunala verksamheter, tjänstemän inom Migrationsverket, advokater som har uppdrag som offentliga biträden samt frivilligorganisationer såsom Rädda Barnen och Röda Korset.
 
  © 2017 Jure AB