Skatterätt
� En introduktion
   
 
Författare:Gyland Christina , Jakobsson Olof
Titel:Skatterätt � En introduktion
Upplaga:12 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:130 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144118956
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 269 SEK exkl. moms

 

I denna bok presenteras skatterättens grunder på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt. Här beskrivs det svenska skattesystemets uppbyggnad och författarna introducerar de viktigaste skatterna och avgifterna i Sverige, som inkomstskatt och moms. Vidare beskrivs skatteförfarandet på ett kortfattat sätt. I slutet av boken återfinns ett antal repetitionsfrågor som är avsedda att stödja lärandet.

Boken passar för handelsrättsrättsliga eller juridiska grundkurser vid universitet och högskola. Den kan med fördel användas också av var och en som i sitt arbete eller för sin egen allmänbildning vill sätta sig in i den svenska skatterättens grunder.

I den här upplagan har lag och praxis som gäller från och med beskattningsåret 2017 beaktats.
 
  © 2017 Jure AB