Ds 2017:24 Skjutvapen och explosiva varor
� skärpta straff för de grova brotten
   
 
Titel:Ds 2017:24 Skjutvapen och explosiva varor � skärpta straff för de grova brotten
Utgivningsår:2017
Omfång:46 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246368
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:24
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Förekomsten av explosiva varor och skjutvapen i kriminella kretsar har ökat. Även dödligt våld där skjutvapen varit involverat har ökat.

I denna promemoria föreslås därför att minimistraffet för grovt
vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva
varor höjs från fängelse i ett år till fängelse i två år. Vidare föreslås
att minimistraffet för synnerligen grovt vapenbrott och synnerligen
grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor höjs från
fängelse i tre år till fängelse i fyra år. Även vissa andra justeringar av
straffskalorna föreslås.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB