Ds 2017:29 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel
   
 
Titel:Ds 2017:29 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel
Utgivningsår:2017
Omfång:120 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246481
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:29
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. som innebär att ett läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna under vissa förutsättningar ska bytas ut mot ett tillgängligt läkemedel som ingår i förmånerna.

Utbytet ska i huvudsak ske enligt samma principer som utbyte av läkemedel som ingår i förmånerna.
 
  © 2017 Jure AB