Allmänt och hemligt
� en introduktion till offentlighets- och sekretesslagstiftningen
   
 
Författare:Höök Johan
Titel:Allmänt och hemligt � en introduktion till offentlighets- och sekretesslagstiftningen
Utgivningsår:2017
Omfång:86 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789506
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

Offentlighetsprincipen är en grundsten i den svenska förvaltningen. Genom att få tillgång till allmänna handlingar ska medborgarna och media kunna kontrollera hur myndigheter sköter sina uppgifter. Det grundläggande regelverket som styr när handlingar blir allmänna finns i tryckfrihetsförordningen.

Utvecklingen under de senaste årtiondena har inneburit stora förändringar av den offentliga förvaltningen. Allt mer av handläggningen sker elektroniskt och allt mer av offentliga förvaltningsuppgifter är utlagda på entreprenad till privata utförare. Lagstiftningen har inte alltid hunnit med att hantera denna utveckling. I boken beskrivs vilka konsekvenser exempelvis ett överlämnade av förvaltningsuppgifter till privata utförare får ur offentlighetshänseende.

Sekretessregleringen i offentlighets- och sekretesslagen innebär också begränsningar av tillgången till uppgifter. Boken innehåller en grundläggande genomgång av när sekretess gäller för uppgifter i allmänna handlingar.
 
  © 2017 Jure AB