SOU 2017:66 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde
� En anpassning till EU:s dataskyddsförordning
   
 
Titel:SOU 2017:66 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde � En anpassning till EU:s dataskyddsförordning
Utgivningsår:2017
Omfång:766 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246597
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Socialdataskyddsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:66
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

EU:s dataskyddsförordning blir tillämplig i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen. Socialdataskyddsutredningen har inför det sett över registerförfattningarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde.

Utredningens målsättning, eller utgångspunkt, har varit att den behandling av personuppgifter som är laglig i dag ska kunna fortsätta. Den målsättningen har uppnåtts efter en ingående analys av både dataskyddsförordningen och registerförfattningarna. Utredningens förslag, som i huvudsak är av författningsteknisk karaktär, inskränker alltså inte nuvarande möjligheter att behandla personuppgifter, med det undantaget att en nödvändig s.k. skyddsåtgärd föreslås införas i läkemedelsförordningen. Å andra sidan föreslås inte heller författningsstöd för sådan behandling som inte är laglig i dag.
 
  © 2017 Jure AB